Abonament rtv – co musisz wiedzieć?

Abonament RTV to temat, który wprowadza wiele nieporozumień. Czy jest obowiązkowy? I co się dzieje, gdy go nie opłacimy? W tym artykule rozwiejemy wątpliwości i wyjaśnimy najważniejsze informacje na ten temat.

Obowiązek abonamentowy zniesiony

Od 1 kwietnia 2021 roku w Polsce obowiązek płacenia abonamentu RTV został zniesiony. W związku z tym wiele osób zastanawia się, jakie będą konsekwencje tego faktu oraz czy są jakieś korzyści dla konsumentów.

Nowe przepisy oznaczają, że osoby posiadające telewizor czy radio nie muszą już opłacać miesięcznej składki na rzecz mediów publicznych.

Przy okazji warto jednak pamiętać, że usługi te nadal istnieją i oferowane są przez Telewizję Polską i Polskie Radio.

Zniesienie obowiązku abonamentowego wprowadziło pewne zmiany w finansach mediów publicznych – teraz ich funkcjonowanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Jest to rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorstwa, które nie musi już zajmować się zbieraniem opłat od klientów oraz egzekwowaniem kar za brak uregulowania należności. Z drugiej strony liczba przychodów może ulec zmniejszeniu, dlatego pozostaje pytanie, jakie kroki podejmą stacje TVP i Polskie Radio, by utrzymać swoją pozycję na rynku.

Spór o wysokość opłat

Wysokość abonamentu RTV już od lat jest tematem wielu kontrowersji i sporów. Wielu obywateli uważa, że kwota na jaka wynosi opłata jest zbyt wysoka w stosunku do jakości usług publicznej telewizji i radia. W odpowiedzi, instytucje przywołują konieczność finansowania działań publicznych takich jak produkcja programów dla mniejszości narodowych czy ochronę dziedzictwa kulturowego kraju.

Od wielu lat rząd podejmuje próby zmiany regulacji dotyczących abonamentu RTV. Przykładem może być wprowadzenie ulgi abolicyjnej lub też zamiana obecnej opłaty przez każdego posiadacza urządzeń odbiorczych na podatek powszechny.

Te pomysły spotkały się jednak z nieśmiałością społeczeństwa oraz oporem stron interesów które są uzależnione od dotychczasowego systemu naliczania OPŁATY (np.

: Polskie Radio). Kadencja nowego parlamentu samorządu terytorialnego daje nadzieję na to, że problem zostanie ponownie rozpatrzony a legislacja zostanie dostosowana do realiów panującej sytuacji społeczno-politycznej.

Konsekwencje unikania płacenia

Pomijanie opłat abonamentowych za odbiorniki RTV to poważne naruszenie prawa i niesie za sobą liczne konsekwencje.

Jedną z nich jest szereg krajowych przepisów regulujących ten temat.

Niepłacenie abonamentu wiąże się z ryzykiem wysokiej kary finansowej, ponadto nielegalne korzystanie z mediów publicznych może skutkować konfiskatą urządzeń. Redukcja kosztów uzyskana dzięki unikaniu płacenia na rzecz publicznego nadawcy może okazać się znacznie mniej atrakcyjna, niż wyglądało by to na pierwszy rzut oka.

Niezapłacony rachunek za abonament rtv będzie stopniowo narastał wraz ze wzrostem kwot należności za każdy kolejny dzień opóźnienia. Aby uniknąć dalszych sankcji, warto uregulować wszelkie zaległości jak najszybciej po ich wystąpieniu. Warto również pamiętać, że wsparcie dla publicznej telewizji ma ważne znaczenie dla funkcjonowania całego systemu medialnego oraz rozwoju tej branży w Polsce. Korzystając z jej usług, wspieramy jakość programów oraz zapewniamy polskim twórcom szansę na dalsze działanie i rozwój.

Co obejmuje abonament

Abonament rtv to jedna z najczęściej omijanych opłat w Polsce. Większość Polaków nie zdaje sobie sprawy, że płacenie abonamentu jest obowiązkowe i gwarantuje dostęp do wielu różnorodnych programów telewizyjnych oraz radiowych. Abonentowi przysługuje prawo do odbioru wszystkich polskich kanałów stacji publicznej oraz części prywatnych, a także ponadregionalnych rozgłośni radiowych.

Pomimo szeregu kontrowersji wokół poglądów na temat opłaty rtv, jest ona ciągle ważnym elementem finansowania mediów publicznych.

Dochody zebrane z tytułu wpływu opłat są przeznaczane na sfinansowanie produkcji nowych treści o różnorodnej tematyce – od filmów dokumentalnych i edukacyjnych, po seriale czy koncerty muzyczne.

Wszystko to ma na celu umożliwienie odbiorcom dostęp do jak największej zawartości nadawców i twórczość kulturalną osiągalną dla każdego z nas.

Propozycja zmian w systemie

Ostatnie lata to okres wielkiego niezadowolenia z opłat za abonament rtv, który jest jednym z obowiązków każdego polskiego mieszkańca. W 2017 roku wysokość tej opłaty wynosiła 18,83 zł miesięcznie. Chociaż od wielu lat trwają gorące dyskusje na temat sensu i celowości istnienia abonamentu rtv, to dopiero w ostatnim czasie pojawiły się konkretne propozycje zmian całego systemu.

Jednym z pomysłów na nowy system opłat jest wprowadzenie tzw. „opłaty medialnej”. Miałaby ona uwzględniać wszystkie rodzaje odbioru mediów – od telewizji cyfrowej po strony internetowe. Takie rozwiązanie miałoby usunąć problem niesprawiedliwości społecznej, gdyż teraz abonament płacą zarówno osoby, które wożą się tylko rowerem i nie mają telewizora czy radia, jak i ci, którzy korzystają z dużych ilości urządzeń multimedialnych.

Podsumowanie

Abonament rtv to opłata, którą każdy posiadacz odbiornika telewizyjnego lub radia musi uiścić co miesiąc. Zebrane w ten sposób pieniądze służą do finansowania rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych publicznego nadawcy – Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. W 2021 roku opłata wynosi 23 złote miesięcznie dla użytkowników telewizorów oraz 8,50 złotych dla słuchaczy radia. Nieposiadanie abonamentu wiąże się z konsekwencjami prawnymi oraz wysokimi karami finansowymi, dlatego warto pamiętać o jego regularnym regulowaniu.

Abonament rtv – co musisz wiedzieć? – FAQ

Jaki jest cel abonamentu RTV?

Abonament RTV ma na celu finansowanie działalności publicznych mediów – radio i telewizji. Dzięki temu oferują one programy bez reklam oraz zapewniają wysoką jakość treści.

Kto musi płacić abonament RTV?

Płatnikiem abonamentu RTV są osoby fizyczne posiadające odbiornik radiowo-telewizyjny lub urządzenie umożliwiające odbiór tych sygnałów, np. komputer czy telefon z funkcją odbioru TV.

Czy można uniknąć opłacenia abonamentu RTV?

Nie, nie jest możliwe uniknięcie opłacenia abonamentu RTV jeśli posiada się sprzęt umożliwiający odbiór radia i telewizji. Dotyczy to również osób korzystających jedynie ze świadczeń internetowych udostępnianych przez media publiczne.

Jak ustala się wysokość opłaty za abonament RTV?

Wysokość opłaty za abonament RTV wynosi aktualnie 23 złote miesięcznie i ulega zmianom co jakiś czas pod wpływem decyzji ustawodawcy.

Gdzie należy zgłaszać ewentualne zmiany dotyczące płatnika abonamentu RTV?

Zmianę płatnika abonamentu RTV należy zgłosić do biura obsługi klienta telewizji publicznej lub na stronie internetowej e-Abonamentu. Można tam również uzyskać informacje dotyczące samych opłat oraz terminów ich regulowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.